ASN logo
Fuzhou Yixu Airport profile
Last updated: 5 November 2013
General data
Fuzhou Yixu Airport
Country: China
IATA code:FOC
ICAO code: ZSFZ
Airport history:  
Fuzhou Yixu Air Base
1974Fuzhou Yixu Airportcivil traffic moved to new airport in 1997

10 occurrences in the ASN safety database

date type registration operator fat. location   pic cat
10-MAY-2015Xian MA60 B-3476 Joy Air 0 Fuzhou Chang...   A1
02-FEB-2003Boeing 757-2Z0   Air China 0 Fuzhou Chang...   H2
28-OCT-2002Boeing 737 or 757   Shanghai Airlines 0 Fuzhou Chang...   H2
29-FEB-2000Boeing 737   China Southwest 0 Fuzhou Chang...   H2
27-NOV-1993Fokker 100 B-2231 China Eastern 0 Fuzhou Yixu ... H2
26-OCT-1993DC-9-82 (MD-82) B-2103 China Eastern 2 Fuzhou Yixu ... A1
24-APR-1989Xian Yunshuji Y-7   China Eastern 1 Fuzhou Yixu ...   H2
16-JUN-1987Boeing 737-2T4 B-2514 CAAC 0 Fuzhou Yixu ... A2
25-JUN-1984unknown   CAAC 0 Fuzhou Yixu ...   H2
27-FEB-1983Hawker Siddeley HS-121 Trident 2E B-260 CAAC 0 Fuzhou Yixu ...   A1

date type registration operator fat. location   pic cat
07-JUN-1994Boeing 737   China Southern 0 Taipei   H2

10 occurrences in the ASN safety database

date type registration operator fat. location   pic cat
18-FEB-1994Boeing 737   China Southwest unknown airport   H2
08-DEC-1993DC-9-82 (MD-82) B-2138 China Northern 0 Taipei   H2
27-NOV-1993Fokker 100 B-2231 China Eastern 0 Fuzhou Yixu ... H2
12-NOV-1993DC-9-82 (MD-82) B-2138 China Northern 0 Taipei   H2
08-NOV-1993DHC-8-301   Zhejiang Airlines 0 Taipei   H2
26-OCT-1993DC-9-82 (MD-82) B-2103 China Eastern 2 Fuzhou Yixu ... A1
16-JUN-1987Boeing 737-2T4 B-2514 CAAC 0 Fuzhou Yixu ... A2
25-JUN-1984unknown   CAAC 0 Fuzhou Yixu ...   H2
27-FEB-1983Hawker Siddeley HS-121 Trident 2E B-260 CAAC 0 Fuzhou Yixu ...   A1
24-DEC-1948Douglas C-47 (DC-3)   China Air Force 5 near Fuzhou   A1