ASN logo
Xinjiang General Aviation
Last updated: 4 March 2012

name: Xinjiang General Aviation
country: China
Founded: 1983

 

Xinjiang General Aviation- Accident & incidents:

date type registration operator fat. location   pic cat
19-JUN-1999Harbin Yunshuji Y-11 B-3886 Xinjiang General Aviation within Xinjiang Pro...   A1

 

Xinjiang General Aviation- Photos: