ASN logo
Stavropolskaya Aktsionernaya Avia
Last updated: 4 March 2012

name: Stavropolskaya Aktsionernaya Avia
country: Russia
Founded: 1992

 

Stavropolskaya Aktsionernaya Avia- Accident & incidents:

date type registration operator fat. location   pic cat
18-MAR-1997Antonov An-24RV RA-46516 Stavropolskaya Aktsionernaya Avia 50 near Cherkessk   A1

 

Stavropolskaya Aktsionernaya Avia- Photos: